Ubezpieczenia transportowe

  • home
  • /
  • Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie transportowe składka tylko 500 zł za pierwszy pojazd i 250 zł za każdy następny.

 

Ubezpieczenie transportowe – OC przewoźnika – OC spedytora – ubezpieczenie mienia w transporcie cargo

Szukasz ubezpieczenia OC przewoźnika, ubezpieczenia OC spedytora, lub ubezpieczenia mienia w transporcie CARGO – pomożemy wybrać najlepszy pod względem ceny i jakości produkt spośród wszystkich dostępnych na rynku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

W transporcie drogowym występuje szereg ryzyk, przed którymi należy właściwie się chronić. Przewoźnik powinien skorzystać z ubezpieczenia OCP, dzięki któremu zabezpieczy się przed finansowymi skutkami szkód. Należy jednak pamiętać, że OCP chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy przewoźnika i nie obejmuje wszystkich ryzyk. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia zatem dostatecznej ochrony podmiotom gospodarczym, których ładunki są przewożone. Ochronie interesów właściciela ładunków służy polisa cargo. Z kolei OC pracodawcy ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez jego pracowników, na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy. Z tej formy ubezpieczenia powinni skorzystać wszyscy pracodawcy transportowi i w ten sposób zwiększyć poczucie lojalności pracowników wobec firmy.