Ubezpieczenie Global Doctors

Ubezpieczenie Global Doctors to nowa odsłona ubezpieczenia Best Doctors, gwarantująca Ubezpieczonemu ochronę zdrowia na światowym poziomie.
Jeżeli zdiagnozowano poważną chorobę, Ubezpieczony otrzyma tzw. drugą opinię medyczną – raport weryfikujący diagnozę wraz z zaleceniami dalszej terapii. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu za granicą Ubezpieczony otrzyma propozycję trzech zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu jego choroby.

W ramach Global Doctors obejmujemy ochroną zdrowia dorosłych i dzieci, którzy zachorują m.in. na nowotwór złośliwy (np. białaczka, rak płuc, rak trzustki, chłoniak, czerniak), nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, nowotwór in situ i ciężką dysplazję przednowotworową. Ubezpieczenie pomaga również, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia wymiany lub naprawy zastawek serca, operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznych, przeszczepienia szpiku kostnego albo przeszczepienia narządów od żywego dawcy.

Dostępne w dwóch wariantach ubezpieczenie Global Doctors zapewnia najwyższy standard ochrony obejmujący m.in.
– organizację i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach medycznych na całym świecie
– dostęp do kilku tysięcy najlepszych światowych specjalistów
– sumę ubezpieczenia do 2 mln euro w całym życiu Ubezpieczonego
– kompleksową opiekę w trakcie całego procesu leczenia
– organizację i pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania Ubezpieczonego i jego opiekuna (a w przypadku chorego dziecka – dwojga opiekunów)
– pokrycie kosztów leków do 50 tys. euro i dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu w wysokości 100 euro za dzień.

Ubezpieczenie Global Doctors oferuje dodatkowo m.in.:
– usługę Follow Up Care, obejmującą kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia, dostępną w Polsce lub za granicą
– po powrocie z leczenia za granicą pokrywanie kosztów leków zakupionych poza Polską, jeśli w Polsce lek nie jest dostępny, zatwierdzony lub dopuszczony do obrotu
– pokrywanie kosztów chirurgii rekonstrukcyjnej
– w przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (np. w czasie pandemii) możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę.

Jeśli jesteście zainteresowani lub macie pytania, to zapraszamy do naszych biur 

  • Share: