WARTA SMART PAKIET

WARTA SMART PAKIET
Ubezpieczenie WARTA SMART PAKIET jest przeznaczone dla klientów, którzy posiadają smartfon, tablet, smartwatch. Do wyboru jest kilka wariantów ubezpieczenia różniących się przede wszystkim zakresem ubezpieczenia, dzięki czemu może wybrać najbardziej optymalny dla siebie produkt.

  • uszkodzenie/zniszczenie wyświetlacza w wyniku wypadku
  • uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku
  • uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku przepięcia
  • uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku zalania
  • kradzież z włamaniem, kradzież kieszonkowa lub rabunek sprzętu.

Szczegółowa oferta dostępna w naszych biurach. Zapraszamy! 🙂

  • Share: